Đặt Ngay
+886 33764599
Đặt Ngay

Ẩm thực

Restaurant

  • 75990926
  • 95412820
  • 100325386

Thể loại ẩm thực

  • Món Trung Hoa
  • Món địa phương
  • Món Châu Á

Không gian

  • Phù hợp với gia đình
  • Giản dị

Các chi tiết khác

  • Tiệc buffet
Close